פרופיל המשרד

URI

אנו מאמינים שתפקידנו למצוא את הפתרונות הבטיחותיים שיאפשרו את מימוש רצונותיו של הלקוח ולא להיפך….

משרדנו עוסק במתן ייעוץ בטיחות תחת הכותרת של Fire protection& Life Safety, החל משלבי התכנון הראשונים ועד מסירת המבנה למשתמש לאחר אישור הרשויות.

תהליך העבודה

עם קבלת תכניות אדריכלות ראשוניות הן נבדקות על מנת “לגלות מוקשים” – בעיות תכנוניות של מספר וגודל פתחים , חדרי מדרגות וכדומה מוצפות ונדונות עם האדריכל על מנת להגיע לתכנון אדריכלי התואם את דרישות הלקוח מחד גיסא ואת מגבלות החוק והבטיחות מאידך גיסא. אנו מאמינים שהמבנה צריך לשמש את ייעודו ואנו כיועצי בטיחות צריכים למצוא את הפתרונות הבטיחותיים הכלכליים ביותר שיבטיחו זאת.

לאחר שעודכנו התכניות אנו מפיצים תכניות בטיחות ראשוניות שמאפשרות לכל שאר היועצים להתקדם בתכנון תוך שילוב דרישות הבטיחות כבר בשלבי תכנון ראשונים.

במקביל, עם השלמת הבקשה להיתר,  מוכן נספח הבטיחות המוגש לרשויות הכיבוי.

לאחר שלב זה מגיעה העבודה הקשה וגוזלת הזמן- בדיקת תכניות היועצים. תכנון היועצים מושווה לתכנית הבטיחות על מנת לוודא מימוש דרישות הבטיחות בתכנוני היועצים. כך נבדקות תכניות אדריכלות, חשמל, תברואה, מיזוג אוויר, תנועה ופיתוח. כל סטייה מדרישות הבטיחות מועלית ונערך מעקב על מנת לוודא את תיקונה.

צורת עבודה זו, על אף היותה גוזלת שעות עבודה רבות, מבטיחה שאכן כל דרישות הבטיחות ימצאו ביטויין בתכנון ולאחר מכן בביצוע.

צוות המשרד

על המלאכה מנצח אורי כשלידו עוזרים -

יפעת – מזכירת המשרד המנתבת את לוחות הזמנים של כולנו. אחראית לכל התכתובות במשרד ובכלל זה תזכורות. כל נושאי התשלומים והמעקב אחריהם בידה. יפעת מלווה את החברה למעשה מתחילת פעילותה באור יהודה. תכתובות אליה בדוא”ל-  office@ujsafety.co.il

מיכל - הנדסאית אדריכלות עם רקע רחב ורב שנים בבטיחות אש.
מיכל מוסמכת כבוחנת למוסדות חינוך. תפקידה ריכוז וליווי פרוייקטים לכל אורך התהליך, משלבי התכנון הראשוניים ועד ליווי ביקורת כיבוי אש לקראת קבלת אישור איכלוס

למיכל  יש להעביר ל- project2@ujsafety.co.il

פליקס - הנדסאי בניין מנוסה מאוד, עם רקע רב בהנדסת בניין ותכניות “הגשה”. מרכז חלק ניכר מפעילות המחשוב של תכניות הבטיחות. פליקס גם מרכז את נושא הביקורות על תכניות היועצים ומעקב על כך שדרישות הבטיחות מוצאות ביטויין בתכנונים.

פליקס יש להעביר ל- projects@ujsafety.co.il