המלצות

 מי ימליץ עלינו ?

שם

מוסד/חברה

תפקיד

טלפון

אייל קוגל

מסד עוז ניהול ופיקוח

מנהל פרויקטים

054-3346777

מוני יוקלה

יוקלה  מהנדסים בע”מ

מנהל פרויקטים

   6096961 – 03

רלי גבריאלי

גבריאלי אדריכלים

אדריכלים

03-6158016

אלכס קיבלוביץ

מרכז רפואי שיבא

מנהל מח’ בטיחות

6667980 – 052

איסר ברטוב

קופת חולים מאוחדת

סמנכ”ל בינוי

5202338 – 03

יעקב דניאל

תעשייה אווירית לישראל

מפקד שירותי כיבוי

9353322 – 03

דורון אושרוב

מסד עוז ניהול ופיקוח

חברת ניהול

052-6660322

אביב מרכס

אביליה השקעות

מנכ”ל

   9470007 – 08

קוטלר אריה

עיריית רמת גן

מדור  ע. ציבוריות

6753712 – 03

קהת חיים

מנספלד קהת

אדריכלים

04-8571115

נפתלי יבלון

ניב ניהול ופיקוח

מנהל

6481111